fbpx

Penjelasan: Adakah Orang Gila Boleh Menghibahkan Hartanya?

Saya Abu Nuha Nuwairah, Perunding Wasiyyah Shoppe Berhad sejak tahun 2022. Saya juga merupakan lepasan syariah daripada Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh. Insya Allah, saya boleh bantu tuan puan berkaitan dengan pewarisan.

Hibah Orang Gila Semasa Tidak Waras

Para ulama sepakat bahawa hibah orang gila tidak sah dan tidak terpakai walaupun wali membenarkan hibah yang diberikan oleh orang gila tersebut.

Dalil-dalil:
 1. Hadis Nabi: Riwayat Ali bin Abi Talib r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: “Diangkatkan pena daripada tiga golongan: daripada orang tidur sehingga dia bangun, daripada kanak-kanak sehingga dia baligh, dan daripada orang gila sehingga dia berakal.”
 2. Logik: Sebagaimana hibah kanak-kanak tidak sah, hibah orang gila juga tidak sah kerana keadaan mereka lebih teruk.
 3. Pemilikan dan Kerelaan: Perpindahan pemilikan bergantung pada kerelaan, dan sukar mengetahui kerelaan orang gila kerana kekurangan kebijaksanaan dan akal.
 4. Kemaslahatan: Orang yang berakal tahu apa yang bermanfaat baginya dalam kontrak, manakala orang gila yang tidak berakal tidak dapat menghasilkan kontrak yang sah kerana berisiko tinggi menimbulkan kerugian. Mereka yang berurusan dengan orang gila mungkin memanfaatkan ketidakwarasan mereka untuk keuntungan sendiri.
 5. Kelayakan Bertindak: Kelayakan bertindak dan membuat kontrak memerlukan akal dan kebijaksanaan, yang mana orang gila tiada.
 6. Kebenaran Wali: Persetujuan wali tidak mengesahkan hibah yang dikeluarkan oleh orang gila kerana hibah tersebut dianggap batal dan tidak terpakai, dan kebenaran wali hanya berfungsi untuk kontrak yang digantung, bukan yang batal.

Hibah Orang Gila Semasa Waras

Para ulama berbeza pendapat mengenai hibah yang dikeluarkan oleh orang gila semasa mereka waras.

Pendapat Pertama:

Hibah orang gila semasa mereka waras dianggap sah dan terpakai. Pendapat ini disokong oleh majoriti ulama: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.

Dalil-Dalil:
 1. Asalnya hibah adalah sah kecuali terdapat syarat yang tidak dipenuhi atau ada halangan, dan ini tidak berlaku semasa kewarasan.
 2. Sebab ketidakabsahan hibah orang gila adalah ketiadaan akal, dan apabila mereka waras, sebab ini tidak ada lagi.
Pendapat Kedua:

Hibah orang gila semasa mereka waras adalah bergantung:

 • Jika waktu kewarasan itu diketahui, hibah tersebut sah dan terpakai.
 • Jika waktu kewarasan itu tidak diketahui, hiba tersebut bergantung kepada kebenaran wali. Pendapat ini disokong oleh beberapa ulama Hanafi.
Dalil-Dalil

Jika waktu kewarasan itu diketahui, sah hibah tersebut kerana kewarasan dapat dipastikan. Jika tidak, hibah tersebut bergantung kepada kebenaran wali kerana kewarasan tidak dapat dipastikan.

Bantahan

Alasan ketidakabsahan hibah orang gila adalah ketiadaan akal. Jika mereka waras, sebab ketidakabsahan ini hilang, menjadikan hibah itu sah tanpa memerlukan kebenaran wali.

Pandangan Yang Dipilih

Yang rajih – Allahu a’lam – adalah hibah orang gila tidak sah (dan sah jika mereka waras) kerana kekuatan dalil yang menyokong pendapat ini dan kelemahan alasan yang menyokong pendapat kedua.

Tambahan: Hibah Orang Nyanyuk

Orang nyanyuk adalah mereka yang mengalami kemerosotan akal akibat umur tua. Menurut Imam Nawawi dan Ibn Qudamah, orang nyanyuk tidak mempunyai kebijaksanaan yang mencukupi untuk membuat kontrak, termasuk hibah.

Dalil-Dalil
 1. Hadis Nabi: Hadis Ali bin Abi Talib r.a. yang menyebutkan tiga golongan yang diangkatkan pena, dengan tambahan “dan orang nyanyuk”.
 2. Riwayat Ali r.a.: Talak orang yang nyanyuk tidak dikira.
 3. Orang nyanyuk sama seperti orang gila kerana kekurangan akal, maka hibah mereka tidak sah.

Dengan ini, orang nyanyuk tidak sah untuk memberi hibah yang mengikat kontrak.

Penutup

Alhamdulillah, berakhirlah terjemahan dan ringkasan yang dibuat berdasarkan penulisan Dr Khalid. Tuan puan boleh tekan di sini untuk bacaan asal. Semoga bermanfaat.

Langgan Informasi

Jom langgan informasi tentang pewarisan dan solusi pusaka terkini secara percuma.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Perlukan Solusi?