fbpx

Penjelasan: Adakah Orang Mabuk Boleh Menghibahkan Hartanya?

Saya Abu Nuha Nuwairah, Perunding Pewarisan Wasiyyah Shoppe Berhad sejak tahun 2022. Saya juga merupakan lepasan syariah daripada Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh. Insya Allah, saya boleh bantu tuan puan berkaitan dengan pewarisan harta.

Isu: Hibah Orang Mabuk

Orang mabuk boleh berada dalam dua keadaan:

Keadaan Pertama: Mabuk yang Dimaafkan.

Jika seseorang mabuk kerana alasan yang sah, seperti minum sesuatu yang dia sangka jus tetapi ternyata memabukkan, atau dipaksa minum, maka hibahnya tidak sah mengikut kesepakatan para ulama.

Dalil-Dalil

Apabila datang dalil mengenai ketidakabsahan hibah orang mabuk yang tidak dimaafkan juga berlaku untuk yang dimaafkan, jadi ketidakabsahan hibah mereka lebih utama.

Keadaan Kedua: Mabuk Yang Tidak Dimaafkan.

Jika seseorang mabuk dengan sengaja, mengetahui dan memilih untuk minum yang memabukkan, maka ada perbezaan pendapat antara ulama mengenai apakah hibahnya sah atau tidak.

Pendapat Pertama: Hibah Orang Mabuk Tidak Sah.

Pendapat ini dipegang oleh: Al-Karkhi, At-Tahawi dari Mazhab Hanafi, satu pendapat dalam Mazhab Syafi’i, satu riwayat dalam Mazhab Hanbali yang dikeluarkan oleh para ulama berdasarkan ketidakabsahan talak orang mabuk, pendapat Mazhab Zahiri, Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah, dan Ibn Qayyim.

Dalil-Dalil
 1. Al-Quran: Firman Allah Ta’ala: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.” (Surah An-Nisa: 43)
  • Penjelasan: Allah tidak menganggap perkataan orang mabuk kerana mereka tidak tahu apa yang mereka katakan, maka hibah mereka tidak sah.
 2. Hadis Nabi: Riwayat Imam Muslim daripada Abu Buraidah r.a., Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Maiz bin Malik tentang keadaannya sebelum beliau dihukum rejam. Nabi s.a.w. memastikan beliau tidak gila dan tidak mabuk sebelum menerima pengakuannya.
  • Penjelasan: Nabi s.a.w. memeriksa mulut Maiz untuk memastikan beliau tidak mabuk kerana jika mabuk, pengakuannya tidak sah. Maka, perkataan orang mabuk tidak sah sebagaimana perkataan orang gila.
 3. Hadis Nabi: Riwayat Bukhari daripada Ali bin Abi Talib r.a., beliau mengadu kepada Rasulullah s.a.w. tentang Hamzah yang mabuk dan merosakkan untanya. Nabi s.a.w. mengetahui Hamzah mabuk dan tidak menganggap perkataannya.
  • Penjelasan: Nabi s.a.w. tidak mengambil tindakan atas perkataan Hamzah kerana beliau mabuk. Ini menunjukkan perkataan orang mabuk tidak dianggap sah.
 4. Hadis Nabi: Riwayat Aisyah r.a., Nabi s.a.w. bersabda: “Diangkatkan pena daripada tiga golongan: daripada orang tidur sehingga dia bangun, daripada kanak-kanak sehingga dia baligh, dan daripada orang gila sehingga dia berakal.”
  • Penjelasan: Hadis ini menunjukkan orang yang hilang akal tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, maka begitu juga dengan orang mabuk kerana hilang akal.
Pendapat Kedua: Hibah Orang Mabuk Sah.

Pendapat ini merupakan pandangan terkenal dalam Mazhab Hanafi, satu pendapat yang jarang dalam Mazhab Maliki, pandangan utama dalam Mazhab Syafi’i, satu riwayat dalam Mazhab Hanbali yang dikeluarkan oleh para ulama berdasarkan keabsahan talak orang mabuk.

Dalil-Dalil
 1. Al-Quran: Firman Allah Ta’ala: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.” (Surah An-Nisa: 43)
  • Penjelasan: Ayat ini menunjukkan orang mabuk masih dianggap sebagai mukallaf (orang yang bertanggungjawab atas perbuatan).
 2. Hadis Nabi: Riwayat Imam Tirmidzi daripada Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w. bersabda: “Semua talak adalah sah kecuali talak orang yang gila dan orang yang dipaksa.”
  • Penjelasan: Orang mabuk termasuk dalam golongan yang akalnya terganggu tetapi tetap dianggap bertanggungjawab atas tindakannya.
 3. Ijma’ Sahabat: Imam Malik meriwayatkan bahawa Umar bin Khattab r.a. menetapkan hukuman bagi orang mabuk kerana mereka dianggap bertanggungjawab atas perbuatan mereka.
  • Penjelasan: Para sahabat sepakat bahawa orang mabuk dikenakan hukuman kerana dianggap bertanggungjawab atas tindakan mereka.
Pendapat Ketiga: Hibah Orang Mabuk Sah Tetapi Kontraknya Tidak Wajib.

Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik dan kebanyakan pengikutnya.

Dalil-Dalil
 • Orang mabuk mempunyai sedikit kebijaksanaan, maka hibah mereka sah tetapi kontraknya tidak wajib, kerana mereka kurang mampu membuat keputusan yang bijak.
Pendapat Keempat: Hibah Orang Mabuk Sah Tetapi Penerimaan Hibah Tidak Sah.

Pendapat ini dipegang oleh Mazhab Syafi’i.

Dalil-Dalil
 • Hibah orang mabuk sah tetapi penerimaan hibah tidak sah sebagai hukuman atas perbuatannya yang sengaja mabuk.

Pandangan Yang Dipilih

Hibah orang mabuk tidak sah kerana kekuatan dalil yang menunjukkan ketidakmampuan mereka membuat keputusan yang sah tanpa akal dan kebijaksanaan yang sempurna.

Apakah Syarat-syarat Sahnya Hibah Orang Mabuk?

 1. Mabuk yang Tidak Dimaafkan: Orang yang mabuk dengan sengaja dan mengetahui apa yang diminumnya adalah memabukkan.
 2. Kebijaksanaan Sederhana: Orang mabuk yang masih mempunyai sedikit kebijaksanaan.
 3. Minuman Memabukkan: Mabuk akibat minum minuman yang memabukkan.

Orang yang mabuk kerana alasan yang sah, seperti dipaksa atau tidak mengetahui minuman tersebut memabukkan, dianggap seperti orang tidur atau pengsan dan semua perkataannya tidak sah.

Penutup

Alhamdulillah, berakhirlah terjemahan dan ringkasan yang dibuat berdasarkan penulisan Dr Khalid. Tuan puan boleh tekan di sini untuk bacaan asal. Semoga bermanfaat.

Langgan Informasi

Jom langgan informasi tentang pewarisan dan solusi pusaka terkini secara percuma.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Perlukan Solusi?