fbpx

Penjelasan: Adakah Sah Hibah Orang Yang Sedang Marah?

Saya Abu Nuha Nuwairah, Perunding Pewarisan Wasiyyah Shoppe Berhad sejak tahun 2022. Saya juga merupakan lepasan syariah daripada Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh. Insya Allah, saya boleh bantu tuan puan berkaitan dengan pewarisan.

Isu: Hibah Orang yang Sedang Marah

Penentuan Isu: Para ulama sepakat bahawa hibah orang yang kehilangan akal kerana marah yang amat sangat tidak sah. Mereka juga sepakat bahawa hibah orang yang marahnya tidak mempengaruhi niat dan kesadarannya adalah sah. Namun, mereka berbeza pendapat mengenai hibah orang yang sangat marah sehingga kehilangan kawalan diri tetapi masih sedar akalnya, serta menyesal atas tindakannya. Adakah hibahnya sah atau tidak? Terdapat dua pandangan utama:

Pendapat Pertama: Hibah Tidak Sah

Pendapat ini dipegang oleh Ibn Abidin dari Mazhab Hanafi, satu riwayat dalam Mazhab Hanbali, dan juga pendapat Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim.

Dalil-dalil
 1. Al-Quran: Firman Allah Ta’ala: “Allah tidak akan menghukum kamu kerana sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia akan menghukum kamu kerana niat-niat yang ada di dalam hatimu.” (Surah Al-Baqarah: 225)
  • Penjelasan: Sumpah yang diucapkan dalam keadaan marah dianggap sebagai sumpah yang tidak disengaja, maka hibah dalam keadaan marah juga tidak sah.
 2. Al-Quran: Firman Allah Ta’ala: “Dan sekiranya Allah menyegerakan keburukan kepada manusia sebagaimana mereka menginginkan kebaikan, nescaya selesailah umur mereka. Maka Kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami dalam kesesatan mereka.” (Surah Yunus: 11)
  • Penjelasan: Allah memaafkan orang yang berkata buruk dalam keadaan marah, menunjukkan bahawa tindakan dalam keadaan marah tidak diambil kira, termasuk hibah.
 3. Al-Quran: Firman Allah Ta’ala: “Dan ketika Musa marah, ia mengambil lauh-lauh Taurat itu yang dalam naskhahnya.. “ (Surah Al-A’raf: 154)
  • Penjelasan: Penggunaan kata “marah” menunjukkan bahawa marah adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat mengawal tindakannya, maka hibah dalam keadaan marah tidak sah.
 4. Hadis Nabi: Riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya.”
  • Penjelasan: Niat adalah syarat sahnya amalan, dan orang yang sangat marah tidak mempunyai niat yang jelas dan tepat, maka hibahnya tidak sah.
 5. Hadis Nabi: Riwayat Aisyah r.a., Nabi s.a.w. bersabda: “Tiada talak dan tiada pembebasan hamba dalam keadaan terpaksa.”
  • Penjelasan: Orang yang sangat marah dianggap seperti orang yang terpaksa, maka hibahnya tidak sah.

Pendapat Kedua: Hibah Sah

Pendapat ini dipegang oleh Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i, dan Mazhab Hanbali.

Dalil-Dalil
 1. Hadis Nabi: Riwayat Bukhari, Nabi s.a.w. bersabda: “Jangan marah.”
  • Penjelasan: Larangan untuk marah menunjukkan bahawa orang yang marah masih bertanggungjawab atas tindakannya, termasuk hibah.
 2. Hadis Nabi: Riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi s.a.w. bersabda: “Jangan menghakimi antara dua orang dalam keadaan marah.”
  • Penjelasan: Larangan menghakimi dalam keadaan marah menunjukkan bahawa marah mempengaruhi keputusan, tetapi tidak membatalkan tindakan sepenuhnya, termasuk hibah.
 3. Ijma’ Sahabat: Umar bin Khattab r.a. menetapkan hukuman bagi orang yang mabuk kerana mereka bertanggungjawab atas tindakan mereka, maka begitu juga orang yang marah.
  • Penjelasan: Tindakan dalam keadaan marah masih diambil kira, termasuk hibah.

Pandangan Yang Dipilih

Hibah dalam keadaan marah yang sangat sehingga kehilangan kawalan diri tetapi masih sedar akalnya tidak sah. Ini berdasarkan kekuatan dalil-dalil yang menunjukkan bahawa tindakan dalam keadaan marah tidak diambil kira kerana kurangnya niat dan kawalan diri. Namun, jika hibah tersebut dibuat dalam kewarasan dan keadaan masih yang tidak menyebabkan hilangnya kawalan diri, maka hibah tersebut sah.

Penutup

Alhamdulillah, berakhirlah terjemahan dan ringkasan yang dibuat berdasarkan penulisan Dr Khalid. Tuan puan boleh tekan di sini untuk bacaan asal. Semoga bermanfaat.

Langgan Informasi

Jom langgan informasi tentang pewarisan dan solusi pusaka terkini secara percuma.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Perlukan Solusi?