fbpx

Penjelasan: Adakah Orang Tidak Sempurna Akal Boleh Menghibahkan Hartanya?

Saya Abu Nuha Nuwairah, Perunding Pewarisan Wasiyyah Shoppe Berhad sejak tahun 2022. Saya juga merupakan lepasan syariah daripada Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh. Insya Allah saya boleh bantu tuan puan berkaitan dengan pewarisan.

Definisi Ma’tuh

Bahasa
 • Kata Dasar: “A’tah” bermaksud kurang akal atau kehilangan akal.
Istilah Fiqh
 • Ulama berbeza pendapat tentang definisi ma’tuh. Ada yang menganggapnya sejenis kegilaan, sementara yang lain membezakannya daripada kegilaan.
Pandangan Ulama
 • Mazhab Hanafi: Ma’tuh adalah seseorang yang kurang pemahaman, bercakap tidak teratur, dan tidak mampu mengurus, tetapi tidak melakukan keganasan atau mencarut seperti orang gila.
 • Mazhab Maliki: Ma’tuh adalah orang yang lemah akalnya.
 • Mazhab Syafi’i: Ma’tuh dianggap sebagai sejenis kegilaan.
 • Mazhab Hanbali: Ma’tuh adalah orang yang hilang akal akibat kegilaan yang berpanjangan.

Hibah Orang Ma’tuh

Pandangan Ulama
 1. Pendapat Pertama: Ma’tuh dianggap seperti orang gila dalam segala hukum. Oleh itu, hibah yang dikeluarkan oleh ma’tuh tidak sah, dan wali tidak boleh mengizinkannya. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.
 2. Pendapat Kedua: Ma’tuh dianggap seperti kanak-kanak yang berakal dalam tindakan-tindakannya. Oleh itu, hibah yang dikeluarkan oleh ma’tuh dihukum seperti hibah kanak-kanak yang mumayyiz. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Hanafi.
Dalil-dalil
 • Pendapat Pertama: Ma’tuh disamakan dengan orang gila, oleh itu hukum hibah mereka sama seperti hukum hibah orang gila, yang mana telah dibincangkan sebelum ini.
 • Pendapat Kedua: Hanafi melihat ma’tuh sebagai seseorang yang mempunyai sedikit kebijaksanaan, maka mereka menyamakan hukum hibah ma’tuh dengan hibah kanak-kanak yang mumayyiz.

Pandangan Yang Dipilih

Ma’tuh terbahagi kepada dua jenis:

 1. Ma’tuh Tanpa Kebijaksanaan: Dihukum seperti orang gila. Oleh itu, hibah mereka tidak sah.
 2. Ma’tuh Dengan Sedikit Kebijaksanaan: Dihukum seperti kanak-kanak yang mumayyiz. Oleh itu, hibah mereka mengikuti hukum hibah kanak-kanak yang mumayyiz.

Penutup

Alhamdulillah, berakhirlah terjemahan dan ringkasan yang dibuat berdasarkan penulisan Dr Khalid. Tuan puan boleh tekan di sini untuk bacaan asal. Semoga bermanfaat.

Langgan Informasi

Jom langgan informasi tentang pewarisan dan solusi pusaka terkini secara percuma.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Perlukan Solusi?