fbpx

Manfaat Dokumentasi Hibah

Saya Abu Nuha Nuwairah, Perunding Pewarisan Wasiyyah Shoppe Berhad sejak tahun 2022. Saya juga merupakan lepasan syariah daripada Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh. Insya Allah, saya boleh bantu tuan puan berkaitan dengan pewarisan.

Apakah Manfaat Dokumentasi Hibah?

Dokumentasi hibah merupakan satu langkah penting dalam pengurusan harta yang memberikan pelbagai manfaat kepada pemberi hibah, penerima hibah, dan juga ahli waris. Antara manfaat utama dokumentasi hibah adalah seperti berikut:

 1. Waris Tidak Boleh Mencabar Harta yang Telah Dihibahkan*
  Apabila harta telah dihibahkan secara sah melalui dokumentasi hibah, ahli waris tidak mempunyai hak untuk mencabar pemberian tersebut. Ini memastikan bahawa hasrat pemberi hibah dihormati dan dilaksanakan tanpa gangguan dari pihak lain.
 2. Dokumen yang Dibuat Semasa Hidup Tetapi Pertukaran Hak Milik Dibuat Selepas Kematian
  Melalui dokumentasi hibah, pemberi hibah dapat membuat persediaan dan perjanjian semasa mereka masih hidup. Walau bagaimanapun, pertukaran hak milik hanya akan berlaku selepas kematian pemberi hibah. Ini memberikan fleksibiliti dan ketenangan minda kepada pemberi hibah bahawa mereka masih mempunyai kawalan ke atas harta tersebut sepanjang hayat mereka.
 3. Harta Boleh Diberikan kepada Bukan Waris Tanpa Boleh Dicabar*
  Dokumentasi hibah membolehkan harta diberikan kepada pihak yang bukan waris, seperti sahabat, badan amal, atau mana-mana individu yang diingini oleh pemberi hibah. Pemberian ini tidak boleh dicabar oleh ahli waris, menjadikan proses pemberian lebih adil dan mengikut kehendak pemberi hibah.
 4. Harta yang Dihibahkan Terkeluar daripada Pusaka
  Harta yang dihibahkan secara sah akan terkeluar daripada pusaka. Ini bermakna harta tersebut tidak akan menjadi sebahagian daripada harta pusaka yang perlu dibahagikan mengikut faraid. Proses ini membantu mengurangkan konflik dalam kalangan waris.
 5. Perwarisan Harta Lebih Jelas
  Dengan adanya dokumentasi hibah, proses perwarisan harta menjadi lebih jelas dan teratur. Pemberi hibah dapat menyatakan dengan jelas siapa yang berhak menerima harta tersebut, mengurangkan kekeliruan dan perselisihan di kalangan waris.
 6. Proses Turun Milik Lebih Jelas
  Dokumentasi hibah memastikan bahawa proses turun milik harta dilakukan dengan cara yang sah dan teratur. Ini mengurangkan masalah birokrasi dan mempercepatkan proses pemindahan hak milik kepada penerima hibah.
 7. Mengurangkan Beban Kewangan dan Masa
  Dengan adanya dokumentasi hibah yang jelas dan sah, beban kewangan dan masa yang mungkin dihabiskan untuk menyelesaikan pertikaian harta di mahkamah dapat dikurangkan. Ini memberikan ketenangan fikiran kepada semua pihak yang terlibat.
 8. Menjamin Kesejahteraan Penerima Hibah
  Dokumentasi hibah boleh digunakan untuk menjamin kesejahteraan penerima hibah, terutamanya jika penerima adalah individu yang memerlukan bantuan kewangan atau perlindungan, seperti anak angkat atau individu yang kurang upaya.
 9. Memastikan Harta Digunakan untuk Tujuan yang Diingini
  Melalui hibah, pemberi harta dapat memastikan bahawa harta tersebut digunakan untuk tujuan yang mereka kehendaki, seperti untuk pendidikan, kebajikan, atau mana-mana tujuan lain yang dianggap penting.

*Hibah tetap boleh dicabar dan perlukan pengesahan daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Namun, maksud tidak boleh dicabar di sini ialah jika bukti (dokumentasi) lengkap dan memenuhi semua rukun dan syarat hibah akan mendapat pengesahan hibah dari pihak mahkamah, maka cabaran tersebut menjadi sia-sia.

Kesimpulannya, dokumentasi hibah memainkan peranan penting dalam pengurusan harta. Ia memberikan kepastian, melindungi kehendak pemberi hibah, dan memastikan proses perwarisan harta berlaku dengan lancar dan teratur. Oleh itu, adalah sangat penting bagi individu yang memiliki harta untuk mempertimbangkan penggunaan hibah sebagai salah satu kaedah dalam perancangan harta mereka. Jika tuan puan berhajat untuk menyediakan dokumentasi hibah, saya boleh bantu (+6014-5241281).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Perlukan Solusi?