fbpx

Prosedur Urusan Pusaka Bagi Waris Di Luar Negara

Saya Abu Nuha Nuwairah, Perunding Pewarisan Wasiyyah Shoppe Berhad sejak tahun 2022. Saya juga merupakan lepasan syariah daripada Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh. Insya Allah, saya boleh bantu tuan puan berkaitan dengan pewarisan.

Hari ini saya ditanya bagaimana jika waris berada di luar negara? Jom baca pencerahan berikut.

Bagaimana Langkah Yang Sepatutnya Jika Waris Di Luar Negara?

Urusan pusaka di Pejabat Pusaka Kecil atau Mahkamah Tinggi Sivil tetap boleh dilakukan walaupun ada waris yang berada di luar negara. Berikut adalah langkah-langkah yang boleh diambil:

Pertama, maklumkan kepada Pejabat Pusaka Kecil:

Pastikan Pejabat Pusaka Kecil dimaklumkan mengenai waris yang berada di luar negara. Ini penting supaya mereka dapat memberi panduan lanjut mengenai prosedur yang perlu diikuti.

Kedua, dokumen peribadi dan perwakilan kuasa.

Waris yang berada di luar negara perlu menyediakan dokumen peribadi mereka seperti salinan kad pengenalan atau pasport. Mereka juga mungkin perlu menandatangani dokumen perwakilan kuasa (power of attorney) yang memberi kuasa kepada seorang wakil di Malaysia untuk menguruskan urusan pusaka bagi pihak mereka.

Ketiga, penghantaran dan pengesahan dokumen:

Dokumen perwakilan kuasa dan salinan dokumen peribadi perlu dihantar ke Malaysia. Pastikan dokumen ini disahkan oleh pejabat kedutaan atau konsulat Malaysia di negara tempat waris berada.

Keempat, wakil di Malaysia:

Waris boleh melantik seorang wakil di Malaysia untuk menghadiri perbicaraan di Pejabat Pusaka Kecil dan menguruskan urusan pusaka. Wakil ini perlu membawa dokumen perwakilan kuasa dan dokumen pengenalan diri mereka sendiri.

Kelima, penglibatan Pejabat Kedutaan/Konsulat:

Kadang-kadang, Pejabat Kedutaan atau Konsulat Malaysia di luar negara boleh membantu dalam proses ini, terutamanya dalam hal pengesahan dokumen dan memberi nasihat mengenai prosedur yang perlu diikuti.

Keenam, komunikasi:

Sentiasa berkomunikasi dengan Pejabat Pusaka Kecil dan wakil yang dilantik untuk memastikan semua dokumen dan prosedur diuruskan dengan betul.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, urusan pusaka boleh dilaksanakan dengan lancar walaupun ada waris yang berada di luar negara. Pastikan semua dokumen disediakan dengan teliti dan mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh Pejabat Pusaka Kecil.

Nota Tambahan:

  • Jika ada sebarang pertikaian antara waris, mahkamah mungkin memerlukan keterangan tambahan, dan proses ini boleh menjadi lebih rumit. Oleh itu, kerjasama antara semua waris adalah penting untuk mempercepatkan proses.
  • Waris juga perlu memastikan semua cukai dan bayaran berkaitan harta pusaka telah diselesaikan sebelum pembahagian harta dilakukan.

Bagaimana Cara Semakan Embassy Di Luar Negara?

Memandang urusan ini perlu melalui kedutaan, maka tuan puan boleh buat semakan Kedutaan Malaysia di tempat waris berada.

Alhamdulillah, perkongsian ringkas tentang prosedur jika waris berada di luar negara. Semoga bermanfaat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Perlukan Solusi?