fbpx

Hutang Dengan Allah Yang Wajib Dilunaskan

Hutang Dengan Allah

Di dalam menjalani kewajipan beragama, adakalanya kita tidak mampu laksanakan atau mempunyai keuzuran atau melanggari perintahNya, maka ia menjadi hutang kepada Allah. Hutang ini hendaklah dilunaskan dari harta pusaka walaupun telah meninggal dunia. Hutang tersebut tidak dihapuskan dengan kematian.

Antara hutang yang perlu dilunaskan ialah:

Fidyah: Fidyah adalah pembayaran sebagai pengganti bagi mereka yang tidak mampu menjalankan puasa Ramadan. Ini merupakan bentuk pengampunan dari Allah bagi yang tidak dapat berpuasa karena kondisi kesihatan atau alasan lainnya. Fidyah memberikan kesempatan kepada setiap muslim untuk memenuhi kewajiban puasa meskipun dengan cara yang berbeza.

Kaffarah sumpah: Sumpah yang diucapkan harus ditepati; jika seseorang melanggar sumpahnya, ada kaffarah yang diperlukan. Kaffarah sumpah adalah pembayaran atau tindakan yang harus dilakukan untuk menghapus dosa yang timbul dari melanggar sumpah yang diucapkan.

Kaffarah puasa: Kaffarah puasa ialah denda yang dikenakan kepada lelaki yang bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan. Ini menebus kesalahan ini, salah satunya ialah dengan memberi makan kepada 60 orang fakir miskin.

Kaffarah nazar: Ini terkait dengan janji atau nazar yang dibuat kepada Allah. Jika seseorang melanggari nazar yang telah diucapkan, maka ada kaffarah yang harus dilakukan sebagai ganti.

Kaffarah zihar: Zihar adalah perbandingan antara isteri dengan sesuatu yang haram baginya seperti ibunya atau mengucapkan perkataan yang menyerupai perbandingan tersebut. Untuk menghapus dosa zihar, ada kaffarah yang diperlukan sebagai pengganti.

Zakat: Zakat adalah kewajipan bagi setiap muslim memenuhi rukun dan syarat zakat untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada yang asnaf zakat. Sekiranya seseorang tidak sempat membayar zakat, maka waris perlu berbuat demikian bagi pihak arwah.

Badal Haji: Haji adalah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan sekali seumur hidup. Oleh itu jika arwah berkemampuan masa hidup tetapi tidak kesampaian, maka waris hendaklah membadalkan haji tersebut kepada orang lain atau waris sendiri yang tunaikan bagi pihak arwah.

Nazar: Nazar adalah janji yang dibuat seseorang dengan Allah untuk melakukan sesuatu jika keinginannya terwujud. Jika permintaan tersebut tidak ditunaikan, waris hendaklah melaksanakan bagi pihak arwah.

Semoga pencerahan ringkas ini memberi gambaran jelas kepada pembaca berkenaan tentang hutang dengan Allah. Untuk konsultansi percuma tentang pewarisan, tuan puan boleh hubungi Abu Nuha.

Leave a Reply

Scroll to Top
Perlukan Solusi?