fbpx

Hak-hak Wajib Harta Pusaka yang Perlu Diketahui

Turutan Hak Harta Pusaka

Di dalam harta pusaka, terdapat hak-hak wajib pusaka yang wajib dipenuhi. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu ditunaikan mengikut turutan:

Pertama, tuntutan harta pusaka secara langsung. Contohnya, Ali pinjam RM100 dan tiba-tiba Ali meninggal, pemiutang berhak ke atas RM100 serta merta.

Kedua, pengurusan jenazah. Biasanya setiap komuniti ada khairat kematian bagi pengurusan jenazah. Jika tiada, segala kos pengurusan jenazah dikeluarkan daripada duit arwah.

Ketiga, melangsaikan segala hutang arwah. Hutang yang perlu diselesaikan ialah hutang dengan Allah, manusia dan organisasi.

Keempat, menunaikan wasiat. Wasiat kepada bukan waris hendaklah tidak melebihi 1/3 harta. Jika ia melebihi 1/3 harta, maka perlu persetujuan waris. Wasiat kepada waris pula perlu kepada persetujuan waris.

Kelima, pembahagian faraid. Pembahagian ini adalah mengikut peratusan yang telah ditetapkan secara jelas dalam undang-undang Islam. Pembahagian secara muafakat diboleh dengan syarat waris wajib tahu bahagian mereka dan nilai yang mereka akan dapat. Jika meraka bersetuju, boleh diteruskan. Jika tidak bersetuju, kembali kepada pembahagian asal faraid.

Semoga pencerahan ringkas ini memberi gambaran yang jelas terhadap keutamaan harta pusaka. Bukan semata-mata faraid, bahkan ada perkara yang perlu didahulukan.

Leave a Reply

Scroll to Top
Perlukan Solusi?