fbpx

Panduan Menghadiri Perbicaraan Pusaka Kecil

Maklumat ini saya ambil daripada portal JKPTG yang menerangkan beberapa perkara yang perlu diambil kira oleh pihak waris dalam menghadiri perbicaraan di Pejabar Pusaka Kecil.

Perbicaraan harta pusaka si mati akan diadakan pada tarikh, masa dan tempat seperti yang dinyatakan dalam borang D (Notis Petisyen dan Pendengaran – Seksyen 8) dam borang S (Notis Pendengaran Permohonan Berikutnya – Seksyen 17).

Pemohon/Pempetisyen adalah bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berikut :

 1. Tuan/puan mesti memastikan dokumen-dokumen asal berikut dibawa bersama :
  • Sijil Kematian si mati/waris-waris yang telah mati.
  • Kad Pengenalan dan Surat Beranak semua waris.
  • Sijil Kerakyatan/Sijil Kelahiran jika ada.
  • Sijil Perkahwinan si mati.
  • Hak milik/Geran tanah atau surat Perjanjian Jual Beli.
  • Sijil Pendaftaran kenderaaan, sijil saham, buku akaun simpanan yang telah dikemaskini.
  • Lain-lain dokumen asal yang berkaitan dengan harta si mati.
 2. Tuan/puan mesti memastikan semua waris si mati yang berhak hadir pada hari perbicaraan.
 3. Tuan/puan perlu pastikan semua waris hadir dengan berpakaian kemas dan sopan.
  • Waris di bawah umur 18 tahun tidak diwajibkan hadir dan hanya salinan kad pengenalan dan surat beranak sahaja diperlukan.
 4. Waris yang tidak dapat hadir pada hari dan tarikh perbicaraan, maka bolehlah mengemukakan BORANG PERSETUJUAN (Borang DDA) yang mana boleh didapati di mana-mana Unit Pembahagian Pusaka seluruh Semenanjung Malaysia atau laman sesawang http://jkptg.gov.my.
  • Borang DDA perlu ditandatangani di hadapan Pesuruhjaya Sumpah, Majistret atau Pentadbir Tanah Daerah.
  • Pastikan borang tersebut diisi dengan lengkap. Jika tidak, borang persetujuan akan ditolak.
 5. Jika tuan/puan seorang sahaja waris si mati yang akan hadir perbicaraan, maka tuan/puan dikehendaki membawa 2 orang saksi bebas yang mengenali si mati.
 6. Sebelum menghadiri perbicaraan, waris-waris dinasihatkan supaya mengadakan perbincangan bagi menentukan cara pembahagian yang dikehendaki.
 7. Sekiranya tuan/puan gagal hadir perbicaraan setelah 3 kali panggilan dibuat, permohonan tuan/puan akan dibatalkan.
 8. Bayaran perintah sebanyak RMXXX hendaklah dijelaskan selepas perbicaraan selesai (berdasarkan nilaian terkini keseluruhan harta si mati semasa tarikh permohonan.

Segala maklumat dan keterangan lanjut boleh hubungi pihak pertanyaan pusaka di Talian 03-8871 2999.

Leave a Reply

Scroll to Top
Perlukan Solusi?