fbpx

Kematian Dalam Tempoh Iddah Perceraian

Perceraian & Pewarisan Harta

Perbezaan Antara Iddah Talak Rajie dan Iddah Talak Bain

Perceraian adalah satu proses yang melibatkan tidak hanya emosi yang kuat tetapi juga aspek undang-undang dan agama yang harus dipatuhi. Apabila berlaku perceraian dalam institusi perkahwinan, satu daripada aspek yang diperlukan untuk difahami adalah konsep iddah. Iddah, tempoh tunggu setelah perceraian, dibahagikan kepada dua jenis utama: iddah rajie dan iddah bain.

Iddah Talak Rajie: Masih Layak Dapat Pusaka.

Iddah rajie merujuk kepada tempoh tunggu yang masih memberikan hak kepada bekas isteri untuk mendapat nafkah dan manfaat dari bekas suami. Dalam situasi ini, jika bekas isteri meninggal dunia semasa dalam tempoh iddah rajie, dia masih layak menerima sebagai waris, faedah, dan manfaat yang dijamin oleh undang-undang atau agama. Tujuan utama iddah rajie adalah untuk memastikan bekas isteri dilindungi dan membolehkan peralihan yang lebih lancar dari status perkahwinan kepada status bujang atau kepada perkahwinan seterusnya jika memang diperlukan.

Iddah Talak Bain: Tidak Layak Dapat Pusaka.

Sementara itu, iddah bain adalah tempoh tunggu setelah perceraian di mana bekas isteri tidak lagi layak untuk menerima manfaat atau hak-hak tertentu daripada bekas suami yang telah meninggal dunia. Dalam iddah bain, bekas isteri tidak lagi dianggap sebagai waris atau penerima manfaat dari harta pusaka atau faedah yang ditinggalkan oleh bekas suami.

Kematian dalam tempoh iddah perceraian membawa implikasi yang berbeza bergantung kepada jenis iddah yang sedang berlaku. Jika kematian berlaku semasa iddah rajie, bekas isteri masih mempunyai hak untuk menerima manfaat tertentu. Namun, jika kematian berlaku semasa iddah bain, bekas isteri tidak lagi mempunyai hak-hak tersebut.

Penting untuk memahami perbezaan di antara iddah rajie dan iddah bain dalam konteks kematian semasa tempoh iddah perceraian. Pengetahuan mengenai hak dan tanggungjawab dalam situasi ini adalah penting bagi memastikan perlindungan yang sewajarnya bagi bekas isteri yang ditinggalkan dan juga untuk mematuhi garis panduan undang-undang dan agama yang berkenaan.

Semoga pencerahan ringkas memberi maklumat kepada tuan puan. Sekiranya tuan puan memerlukan khidmat konsultansi percuma, tuan puan boleh hubungi Abu Nuha.

Leave a Reply

Scroll to Top
Perlukan Solusi?